Hakkımızda

STRATEJİMİZ

Asf İş makinaları kurumsal stratejisi üç ana eksen üzerine inşa edilmiştir:

“Büyük ol, yakın ol, yaratıcı ol.” “Büyük ol” diyen Asf İş makinaları , Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda hizmette bulunduğu bütün işkollarında sistematik, verimli ve kârlı faaliyet göstererek büyümeyi ve bu büyümenin bir sonucu olarak insan kaynağını ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

   “Yakın ol” diyen Asf İş Makinaları, müşterileri başta olmak üzere tüm paydaşlarının beklentilerini anlamayı, etkin ve hızlı bir şekilde bu beklentilerin üzerine çıkmayı hedeflemektedir.

  “Yaratıcı ol” diyen Asf İş Makinaları, farkın ancak yaratıcı olmakla ortaya çıkabileceğini düşünerek, ürün geliştirme, müşteri hizmeti ve iş konsepti açısından katılımcı bir anlayışla sürekli yeniliklerle pazarda rekabet avantajı yaratmakta, süreç iyileştirme yönünden ekip çalışması ile işleri daha yalın, daha hızlı ve daha düşük maliyetli yapacak önlemler geliştirmektedir.

YÖNETİM KURULU MESAJI

“Hedeflerimiz Büyük, Değerlerimiz İse En Büyük Hazinemiz” ​
Kalite, güven ve garanti ilkeleriyle yola çıkan Asf İş Makineleri; bugün, markalaşmaya verdiği önem, tüketici taleplerini ön planda tutan yaklaşımı ve yenilikçi ürünleriyle bir markadır.
Bu yolda attığımız doğru adımlar, ileriye dönük adımlarımız, kaliteye verdiğimiz önem ile birlikte iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizden aldığımız güçle başarımızı sürdürüyoruz.

Yenilikçi yaklaşımımızla sektöre yön vermeye devam edeceğiz. Yenilikçilik “Sürdürülebilir Başarı”nın temel anahtarıdır. Asf İş Makineleri olarak bu bilinçle, her yeni günü yeni bir bakış açısıyla değerlendiriyor ve şirket içinde inovasyon kültürünü geliştirerek yaşatıyoruz.

VİZYON

Amacımız üstün ve güvenilir ürünler ve hizmet sunarak müşterilerimize azami tatmin sağlamak. Bireye, dürüstlüğe ve bütünlüğe saygı anlayışımız, şirketimizin her alanında sürekli mükemmele ulaşma çabalarımız ve sosyal sorumluluğumuz, bize en fazla takdir edilen şirket konumunu sağlayacaktır


DEĞERİMİZ

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ GÖSTERDİĞİMİZ ÇABALARIN SONUÇLARIDIR.

Ürün ve hizmetlerimiz müşterilerimiz tarafından ne kadar beğenilirse bizimde değerimiz o kadar artacaktır.

ÇALIŞANLARIMIZ GÜCÜMÜZÜN KAYNAĞIDIR.

Çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat tanımak suretiyle yetenek ve mutluluklarını artırmak hedefimizdir.Her anlamda onların katılımlarını sağlayacak Takım çalışmasını gerçekleştirmek prensibimizdir.

KAZANCIMIZ ÜRÜN VEYA HİZMETLERİMİZİN MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ NE DERECE KARŞILADIĞIN GÖSTERGESİDİR.

Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için gerekli kaynakları temin etmek üzere kar etmek hedefimizdir.

MİSYON

Müşterilerin beklentisi ve ihtiyaçlarının paralelinde, satış öncesi, satış ve satış sonrasında en güvenilir ve verimli biçimde üstün hizmet sunmaktır.

 

KURUMSAL DEĞERLER

Achievement(Başarı)
Sustainability(Sürdürülebilirlik)
Found(Bulunan)